Gå til leksikonoversigt

Bruhn, Jørgen, 1781-1858, skibsreder

Personer

Jørgen Bruhn blev født på Strågård på Løjt Land og kom til søs straks efter sin konfirmation, som det var tradition blandt bønder på Løjt Land.

Et skib ved navn Flora, som Jørgen Bruhn havde ladet bygge i 1806 blev kapret af englænderne i 1807. I de følgende år deltog han selv i kapertogter vendt mod englænderne i de danske farvande. For de opsparede indtægter købte han igen skib, og på sejlads til Norge traf han sin tilkommende hustru Maria Margeretha Borse, der var født i Brevik i 1790.

Omkring 1820 opgav Jørgen Bruhn søfarten og blev i stedet skibsreder. I 1822 købte han i København en gammel amerikansk brig, hvis form kom til at danne mønster for de skibe, han senere byggede og som var kendt for deres fremragende sejlegenskaber. Skibene blev bygget hos lokale skibsbygmestre, men i forlængelse af de nationale konflikter i 1848 (Jørgen Bruhn valgte den danske side) anlagde sit eget skibsværft på øen Kalvø i Genner Bugt lidt nord for Aabenraa. Her byggede han kun skibe til sit eget rederi. Det var meget store skibe, blandt dem det mest berømte Aabenraa-skib, fregatten Cimber, der i 1857 gennemførte en rejse fra Liverpool til San Francisco syd om Sydamerika på rekordtid, nemlig 104 dage.

Som den eneste i byens magistrat bekendte Jørgen Bruhn sig i foråret 1848 som loyal helstatsmand.

Ved sin død i 1858 var Jørgen Bruhn landets største skibsreder og ubestridt Aabenraas rigeste mand. Men efter hans død faldt hans mange foretagender fra hinanden. Hans gravsten er bevaret på Aabenraa kirkegård.