Gå til leksikonoversigt

Bülov, Detlev von, 1854-1926, preussisk landråd

Personer

Detlev von Bülow blev født i Schwerin. Efter en juridisk uddannelse blev von Bülow statslig embedsmand, men i 1893 overtog han godset Bossee og udtrådte kort efter af statstjenesten. Samtidig gjorde han politisk karriere i det preussiske landdag, hvor han tilhørte det frikonservative parti.

Efter Köllers tilbagetræden som overpræsident og afslutningen af den hårdhændede politik mod de dansksindede sønderjyder, var det von Bülows opgave at føre en mere lempelig politik over for sønderjyderne. Men han kom omgående under stærkt pres fra preussisk nationale kredse i den tyske forening og lod sig påvirke i retning af et skærpet politiregimente, som prægede det preussiske styre i årene op til 1. verdenskrig. Von Bülow havde således ansvaret for arrestationerne af nordslesvigske politikere og pressefolk ved krigens udbrud.

Han udtalte ved de store festligheder i anledning af 50-året for Stormen på Dybbøl bl.a. "at Preussens konger altid sejrer og alle vegne hævder sejren. Det være sagt til dem, som vedvarende strækker hånden ud after vort land, og som intet har lært af Dybbøl".