Gå til leksikonoversigt

Christian 2. og det runde bord

Begreber

Myten om at Christian 2. under sit fængselsophold på Sønderborg Slot i perioden 1532 - 1549 skulle have gået hvileløst omkring et rundt marmorbord og at han med sin tommelfinder skulle have slidt en dyb fure langs bordets yderkant, er en myte.

Fortællingen stammer fra en bog af Hans Heinrich Behrmann Christian den Andens Fængsels- og Befrielseshistorie, som blev udgivet i 1812. Myten fik i 1871 et stærkt billedligt udtryk i et maleri af Carl Bloch med titlen "Christian II i Sønderborg Fængsel". Billedet blev reproduceret i utallige sammenhænge, herunder i skolebøger helt frem til 1960'erne.

Billedet blev vist på den danske afdeling ved Verdensudstillingen i Paris i 1878, hvor det vandt en guldmedalje og maleren blev slået til ridder af Æreslegionen. Tilhører Statens Museums for Kunst men er permanent udlånt til Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot.

Myten blev torpederet i 1886, da A.D. Jørgensen i Rigsarkivet fandt regnskaberne fra Sønderborg Slot fra årene 1533-1543. Disse regnskaber gav et detaljeret indblik i fangens vilkår, som viste sig at være særdeles luksuriøse og en fyrste værdig. Selv om A.D. Jørgensen gjorde opdagelsen i 1886 fastholder han både historien om det runde bord og et malende træsnit af kongen vandrende omkring bordet i tredjeudgaven af "Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie", som blev udgivet i 1892. Historien siger på trods af sin usandhed meget om sin kontekst og datidens forestillinger om begivenhederne.

Litteratur: 19 myter i Sønderjyllands historie. Historisk Samfund for Sønderjylland. Aabenraa, 2002.