Gå til leksikonoversigt

Christinero

Steder

Anlægget "Christinero" ved Christiansfeld blev anlagt af kammerherreinde Christina Fridericia von Holstein (1741-1812). Det var oprindeligt et romantisk haveanlæg med lysthuse, to eremithytter med dukker, en savmølle også med dukker samt små søer med springvand og kanaler. Området blev fredet i 1945.

Fra Christinero går der en sti gennem Smedeholskov til Tyrstrup Gl. Præstegård med den 300 år gamle bullade. Bulladen er bygget i 1668 og er den største bevarede bullade, som stadig står hvor den er bygget. Bulladen er opført i egetræ.

Christina Fridericia von Holstein boede indtil sin død på gården "Favrvrågård" syd for Christinero og er begravet i højen foran kapellet. Brødremenigheden i Christiansfeld arvede ved hendes død Favrvrågård med Christinero. Inventar fra gården og flere af kammerherreindens ejendele findes i enkehuset på Brødremenighedens museum i Christiansfeld.

I haveanlægget byggede kammerherreinden en pavillon af træ som hun kaldte "Mine Tanker". Pavillonen står der endnu. De små søer med springvand er også bevaret, og haveanlæggethar efterhånden udviklet sig til en lille skov med mange gamle træer af forskellige spændende arter. Mange af de gamle træer væltede dog i decemberstormen i 1999.