Gå til leksikonoversigt

Cultures in Dialogue 2005

Begreber

Ungdomskonference afholdt i sommeren 2005 i anledning af 50-års jubilæet for København-Bonn erklæringernes tiltrædelse. Cultures in Dialogue opstod i et samarbejde mellem det danske, tyske og mindretals organisationer og Jaruplund Højskole, Deutsche Nachschule Tingleff, Højskolen Østersøen og Grænseforeningen.

160 unge fra mindretals- og flertalsbefolkninger i ca. 40 europæiske lande deltog. Efter i foredrag og oplæg at have hørt om København-Bonn erklæringernes indhold og betydning for udviklingen fra konflikt til fredelig sameksistens i det dansk-tyske grænseland udarbejdede deltagerne en resolution med deres fælles visioner for en europæisk mindretalspolitik.

Resolutionen er en aktuelt eksempel på, hvordan borgere i et stort antal europæiske lande kan gå sammen og formulere et fælles værdisæt i forhold til en fælles europæisk udfordring - i dette tilfælde mindretalspolitik. Netop svage eller rettere ingen fælles værdier på dette område har spillet en katastrofal rolle og bare i de sidste 20 år kostet tusinder af menneskeliv.