Gå til leksikonoversigt

Cumberlandske Samling, Den

Begreber

Den Cumberlandske Samling er en samling af inventar fra kirker, bonde- og borgerhjem fra 1500-, 1600- og 1700-tallet, mest fra Sydslesvig-Nordfrisland og Holsten-Ditmarsken, indsamlet af kunstmaleren Carl Christian Magnussen (1821-1896).

Magnussen var født i Bredsted og deltog i 1848-50 på slesvig-holstensk side i 1. Slesvigske Krig. Efter 1864 var han bosat i Hamborg, fra 1875 i Slesvig, hvor han grundlagde en billedskærerskole. Enkelte stykker i samlingen er arbejder fra denne skole. Magnussen samlede fra den slesvig-holstenske bonde- og borgerkultur i konkurrence med en række museumsgrundlæggere som G.F. Thaulow (Kiel), Heinrich Sauermann (Flensborg) og Justus Brinckmann (Hamborg).

1894 var Magnussen nødsaget til at sælge sin samling til Christian 9.s svigersøn, Ernst August af Cumberland, der deponerede samlingen til Det danske Kunstindustrimuseum. 1962 blev samlingen overgivet til Kunstindustrimuseet og 1974 deponeret til Sønderborg Slot. 2008 overdraget til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot på grund af samlingens nationale historiefortælling. Betydelige dele af den Cumberlandske Samling er udstillet på Sønderborg Slot.

Af Peter Dragsbo i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.