Gå til leksikonoversigt

Dansk Samråd

Begreber

Koordinerende organ stiftet 1939 på initiativ af A. Svensson. Dansk Samråd bestod af alle danske sønderjyske rigsdagsmænd, formændene for de demokratiske partier i landsdelen, redaktørerne af de danske aviser og formændene for de nationale foreninger. Efter Besættelsen i 1940 blev endvidere Arbejderbevægelsens sønderjyske Landsforening repræsenteret. Dermed havde Dansk Samråd i praksis myndighed til at udtale sig på de danske sønderjyders vegne. Dansk Samråd ville undgå alt, der kunne give tyskerne anledning til at antaste grænsen. Dansk Samråd blev nedlagt 1947.

Af René Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.