Gå til leksikonoversigt

Danskhed

Begreber

Begrebet danskhed kan ikke defineres præcist. I slutningen af 1900-tallet, parallelt med Danmarks medlemskab af EU og den europæiske integration, den stigende indvandring og globaliseringen i det hele taget blev "danskhed" taget op til fornyet og intens diskussion. Nedenstående links peger på forskellige opfattelser af, hvad danskhed er:

Den store danske encyklopædi
Forfatter Egon Clausen
Tidligere medlem af Folketinget Søren Krarup

Læs også det store tema om danskhed på Grænsen.dk.

Litteratur:
Veje til danskheden. Bidrag til den moderne nationale selvforståelse. Red. af Palle Ove Christiansen. C.A. Reitzels Forlag, 2005
Hvad er så danskhed? 11 essays om danskhed i sprog, litteratur og medier. Red. af Torben Fledelius Knap m.fl. Hovedland, 2005
Mythen der Nationen. Ein Europäisches Panorama. Udgivet af Monika Flacke. Deutsches Historisches Museum. Se Inge Adriansens kapitel om Danmark, Für Fahne, Sprache und Heimat, s. 78 ff.
Christian Albrekt Larsen: Danskernes nationale forestillinger. Aalborg Universitetsforlag, 2008