Gå til leksikonoversigt

De otte sogne

Begreber

Skamlingsbanken ligger på grænsen mellem Sønder Bjert sogn og Vejstrup sogn, der sammen med sognene Sønder Stenderup, Dalby, Vonsild, Ødis, Taps og Hejls udgør de såkaldte "otte sogne". Oprindelig var sognene en del af hertugdømmet Slesvig, men efter fredsslutningen i 1864, hvor Danmark måtte afstå Sønderjylland/Slesvig til Preussen og Østrig, blev de otte sogne udskilt fra Sønderjylland/Slesvig, men forblev danske, nu som en del af Vejle amt.

Forklaringen skal søges ved Sønderjyllands vestkyst. Her, syd for Ribe lå siden senmiddelalderen nogle spredte områder, der, selv om de var beliggende i hertugdømmet, var dele af den danske konges besiddelser og altså statsretsligt en del af kongeriget Danmark. Disse 'kongerigske enklaver', som Preussen ønskede indlemmet i Slesvig, blev mageskiftet med de otte sogne og et område omkring Ribe og øen Ærø, således at den nye landegrænse mellem Danmark og Tyskland blev entydig.

Efter Genforeningen i 1920 forblev de otte sogne en del af Vejle amt, indtil kommunalreformen i 1970 flyttede de tre (Taps, Vejstrup og Hejls) til det nyoprettede Sønderjyllands amt. Et 106 år gammelt skæbnefællesskab mellem de otte sogne blev hermed brudt. Efter kommunalreformen i 2007 blev alle kommunerne indlemmet i Kolding Kommune.