Gå til leksikonoversigt

Dedsbøl kirke

Begreber

Nibøls sydlig bydel, Dedsbøl, udgør sit eget sogn med sin egen smukke kirke fra slutningen af 1200-tallet, dog med senere tilføjelser og ændringer i 1700-tallet, hvortil kommer det nygotiske vesttårn. Den sengotiske, trefløjede altertavle fra slutningen af 1400-tallet er i fodstykket udsmykket med en nadverfremstilling fra 1916 ved den frisiske maler Carl Ludwig Jessen. Han har desuden malet billederne på prædikestolens kurv, som også er udført af en friser, billedskæreren J. Süncksen (1730). Den pokalformede, romanske døbefont er fra 1100- eller 1200-tallet. Malerierne af Kristus, Johannes Døberen og apostle på vestpulpituret er udført af P. Volquard i 1751.

Grænseforeningens årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.