Gå til leksikonoversigt

Deichgräber, Wilhelm, 1906-1974, gårdejer, medlem af det tyske mindretals ledelse

Personer

Wilhelm Deichgräber kom fra et tysksindet hjem i Sebbelev på Als. Efter endt skolegang i 1920 blev han beskæftiget i faderens bedrift og landbrugsuddannet på Fyn. I 1930 blev han selv gårdejer i Sjellerup på Als. Han indledte som 19-årig sin løbebane som politisk aktivist og agitator: Fra Cornelius Petersens bevægelse og Lei Bevægelsen over Randersbevægelsen og LS, hvor han i 1932 blev formand for Sønderborg Amt samt medlem af hovedstyrelsen, endte han hos Frits Clausens danske nazister, hvilket var højst usædvanligt for en tysksindet nordslesviger.

I 1934 stillede Deichgräber sine talegaver til rådighed for National-Sozialistische Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig og fra 1935 for Jens Møllers NSDAP-N. Fra 1935-36 var han leder af partiets Sønderborg Kreds, og som kredsleder var Deichgräber selvskrevet medlem af partiledelsen Det lille politiske Råd. I kraft heraf, men især på grund af sit veludviklede agitatoriske talent kom Deichgräber til at spille en hovedrolle ved hvervningen af unge hjemmetyskere til tysk fronttjeneste lige fra 1939. Således talte han under den store hvervekampagne i februar-marts 1942 ved ikke færre end 18 hvervemøder i Nordslesvig, og efterfølgende var han personligt til stede ved en række SS-sessioner i Sønderborg Amt. Så travl en agitator var han, at den stedfortrædende kredsleder, Roth, stort set påtog sig det partiorganisatoriske. Derfor fik Deichgräber ikke noget personligt at gøre med kredsens indberetninger til partiets Organisationsamt af tyskfjendtlige handlinger og ytringer fra danske medborgere.

I 1941 underskrev Deichgräber en hverveblanket til tysk krigstjeneste, men Jens Møller modsatte sig. Først i marts 1942 cbøjede Møller sig, og i maj 1942 afrejste Deichgräber til tjeneste i SS-Division Totenkopf. I 1943 kom han til østfronten, hvor han blev forfremmet til Rottenführer for i begyndelsen af 1944 at blive sendt på underofficersskole i Tyskland. Herefter gjorde han tjeneste i SS' propagandatjeneste. I efteråret 1944 kaldte Jens Møller ham hjem, og efter aftale med SS Hauptamt blev han overflyttet til tjeneste i SS-Ersatzkommando Dänemark. I denne egenskab foretog han i november og december 1944 en foredrags- og hverveturné på tyske flyvepladser i Jylland, hvor et større antal mindretalsmedlemmer var ansat. I januar 1945 rejste han på junkerskole i Tyskland, men efter kort tid blev skolens elever indsat på vestfronten. I begyndelsen af maj 1945 flygtede Deichgräber nord på og blev i juli taget til fange af briterne, som i januar 1946 afgav ham til dansk politi. Deichgräber blev i efteråret 1948 ved byretten i Aabenraa idømt seks års fængsel, men benådet året efter.

Under sit ophold i Fårhuslejren holdt Deichgräber utallige foredrag for sine medindsatte. Foredragsvirksomheden, især om hjemstavnen og på alsisk dialekt, fortsatte Deichgräber til sin død, ligesom han var en populær rejsefører.

Kilde: Gads Leksikon. Hvem var hvem 1940-1945. Artiklen er skrevet af Henrik Skov Christensen.