Gå til leksikonoversigt

Deklaration om nationale, etniske, religiøse og sproglige mindretals rettigheder (FN 1992)

Personer, der tilhører et nationalt eller etnisk, religiøst eller sprogligt mindretal, har blandt andet følgende rettigheder:

Ret til at deltage i deres egen kultur, til at bekende sig til og praktisere deres egen religion og til at bruge deres eget sprog, både privat og offentligt, frit og uden indblanding eller nogen form for diskrimination.

Ret til at deltage fuldt ud i det kulturelle, religiøse, sociale, økonomiske og offentlige liv.

Ret til at deltage fuldt ud i beslutninger både på nationalt og regionalt niveau vedrørende det mindretal de tilhører eller den religion, de lever efter, på en måde der er i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ret til at oprette og bibeholde deres egne sammenslutninger.

Ret til at etablere og bibeholde, uden nogen diskrimination, fri og fredelig kontakt med andre medlemmer af deres gruppe og med personer, der tilhører andre minoriteter, så vel som kontakt på tværs af grænser med borgere i andre stater, som de er relaterede til med nationale eller etniske, religiøse eller sproglige bånd.

Statens forpligtelser over for mindretallene er blandt andet:

Stater skal tage de forholdsregler, der kræves for at sikre, at personer, der tilhører mindretal, kan handle i fuld overensstemmelse med alle deres rettigheder og fundamentale frihed uden nogen form for diskrimination og i fuld lighed for loven.

Stater skal tage forholdsregler til at skabe favorable betingelser, som gør personer, der tilhører mindretal, i stand til at udtrykke deres karakteristika og til at udvikle deres kultur, sprog, religion, traditioner og skikke, undtagen hvor dette strider imod landets love eller er i modsætning til internationale standarder.

Stater skal tage passende forholdsregler så, overalt hvor det er muligt, personer, der tilhører mindretal, kan have tilfredsstillende muligheder for lære deres modersmål og få undervisning på modersmålet.

Stater skal, hvor det er passende, tage forholdsregler inden for uddannelsesområdet, for at fremme viden om historie, tradition, sprog og kultur for de minoriteter, der findes i landet. Personer, der tilhører minoriteter, skal have tilfredsstillende muligheder for at opnå viden om samfundet som helhed.