Gå til leksikonoversigt

Dendrokronologi, arkæologisk dateringsmetode

Begreber

Ordet dendrokronologi, består i 1. led af græsk dendron "træ", og 2. led kronologi.

Arkæologisk metode til nøjagtig datering (± 1 år) af træ. Metoden er baseret på,  at træer i alle klimazoner bortset fra det tropiske har årlige vækstperioder, som afsætter spor i træets ved som årringe. I varme og regnfulde somre opbygges mere ved end i kolde og tørre somre, således at variationen af brede og smalle årringe i den samme tidsperiode danner det samme mønster i alle træers årringe. Man kan sige at vækstperioderne afsætter en stregkode i træets ved.

Metoden har været kendt siden 1700-tallet, men er i 1900-tallet forfinet, ikke mindst via computer-teknologi.

Med udgangspunkt i eksisterende træer sammenholdt med ældre tømmer i f.eks. kirker har man dannet en "grundkurve" for årringe i hhv. Nordjylland, Østdanmark og Vestdanmark som når tilbage til før Kristi fødsel. De mest kendte dateringer ved hjælp af dendrokronoligi er sænkekasserne i Danevirke Sø (737), Trelleborg (980-981) og Skuldelev-skibet (vrag 2) i Roskilde Fjord, som er dateret til 1070.

Variationer i årringemønsteret kan også afsløre hvor f.eks. et skib er bygget. Man har således kunnet fastslå, at ovennævnte vikingeskib er bygget i Dublin.