Gå til leksikonoversigt

Der Schleswiger-affæren i august 1937

Begreber

Udenrigspolitisk affære i sommeren 1937 omkring 1920-grænsen.

Baggrunden var, at det nazistiske propagandaministerium i august forbød den tysksprogede aflægger af Flensborg Avis, Der Schleswiger. I forbindelse med forbuddet blev der afholdt et møde mellem propagandaministeriet og det danske mindretals repræsentanter, chefredaktør Ernst Christiansen og Jacob Kronika. Til mødet havde ministeriets embedsmænd udarbejdet et 9-punkts positionspapir om de nationalpolitiske forhold i grænselandet. Punkt 8 i dette papir var opsigtsvækkende, fordi det indeholdt en næsten entydig tysk anerkendelse af grænsen. Der stod at læse "at der ikke for Tyskland i hele det slesvigske Omraade eksisterede et eneste Irredenta-Spørgsmaal hverken til den ene eller den anden Side".

Denne meget overraskende og positive udmelding skabte uro i de mere yderligtgående grænsepolitiske kredse i Slesvig-Holsten. For at retfærdiggøre deres egen argumentation henviste de til en brochure, som det nationalistiske Slesvig-Ligaen D.D.D. havde udgivet i 1935, hvori ligaen argumenterede for en grænseflytning mod syd med henvisning til, at det var gammelt dansk land.

Der havde ikke tidligere været opmærksomhed om brochuren, men nu kunne teksten fremprovokere et tysk dementi af punkt 8 i positionspapiret og dermed medvirke til at sætte grænsespørgsmålet på dagsordenen igen. Slesvig-Ligaens brochure blev kraftigt fordømt i den danske presse, og i november 1937 bad Det udenrigspolitiske Nævn det sønderjyske landstingsmedlem Hans Jefsen Christensen om på vegne af de tre store nationale foreninger, Grænseforeningen, Sprogforeningen og Sønderjysk Skoleforening at fordømme brochuren.

Jefsen Christensens pressemeddelelse forhindrede imidertid ikke, at det nazityske propagandaministerium i et brev til Ernst Christiansen tilbagekaldte pkt. 8. For at undgå at sagen udviklede sig yderligere foranledigede Udenrigsministeriet den 8. december en ledende artikel i Politiken, der søgte at fastholde Tyskland på propagandaministeriets oprindelige standpunkt. Artiklen kom imidlertid for sent. Flensborg Avis blev samme dag pålagt at trykke propagandaministeriets rettelse af pkt. 8 og fremhæve, at al tale om irredenta havde været rettet mod Sydslesvig.

Affæren førte ikke til mere, men den skabte dog betydelig usikkerhed om de nazityske fremtidsplaner.