Gå til leksikonoversigt

Det har været et vildt og voldsomt regnvejr

1. Det har været et vildt og voldsomt regnvejr,
og det drypper fra træerne endnu.
Frygt for andre har hersket på vor egn her,
fremmedhad sprængte tillids bånd itu.
Det gi´r lysere vejr,
når man rummer enhver
og har folket og sammenholdet kær.

2. Det har været et voldsomt vejr herhjemme,
stormen tog hvert et nyudsprunget blad.
Vi har hørt frygtens onde, kolde stemme,
den har prædiket om fjendtlighed og had.
Og når intet var trygt,
har i afmagt vi søgt
denne stemme som spreder angst og frygt.

3. Men med stemmer skal frygten overvindes,
står vi sammen, vil lyset bryde frem.
Sol skal skinne, og fællesskab skal findes,
fred skal genskabes i vort gamle hjem.
Ræk din hånd til din bror,
ned mod syd, op mod nord,
vi er ét, uanset hvorend vi bor.

4. Det, som førhen var uvejr, krig og smerte,
er i dag lyst og smukt at kigge på.
Fredens due har bolig i mit hjerte,
horisonten er klar og himlen blå.
Stormens tid er forbi,
slip nu drømmene fri,
sammen går vi på håbets grønne sti.

5. Men mod verdens uendelige kræfter
kan en ny storm berøve vores fred.
Den kan hærge vort land, hvis vi g'r efter,
bringe onde orkaners rasen med.
Husk at rumme den mand,
som har plads i dit land,
men glem aldrig fornuft og sund forstand.

6. Lad da fremtidens mange storme komme,
lad os tæmme dem alle, en for en.
Lad os huske, at ufreds tid er omme,
for det fri ord er stærkere end sten.
Sang og sprog er vor magt,
ikke krig og foragt,
fred og frihed, det er vor nye pagt.

7. Vi er os, de er dem, men vi er sammen,
hvis vi rummer hinanden, kan vi gro.
Dialog og respekt skal danne rammen
om vor verden, på trods af skel og tro.
Vores arv står vi ved
i uendelighed,
vi vil kæmpe for ret og pligt og fred.

8. Det har været et vildt og voldsomt regnvejr,
det er væk nu, så vi kan skue frem.
Vi har fået et klart og tydeligt tegn her:
Der er håb for vor klodes store hjem.
Håb og kærlighed gror,
hvis vi følger vort spor,
det har slet ingen hast for dem, som tror.

Tekst: Sigurd Barrett i forbindelse med de over 100 koncerter han afholdt i anledning af 100 året for Genforeningen. Den originale tekst, "Det haver så nyligen regnet" indgik i øvrigt i koncerterne på lige fod med ovenstående..