Gå til leksikonoversigt

Det lille Teater

Steder

Det lille Teater er Sydslesvigs amatørteater, som blev oprettet i 1966 på oprindeligt initiativ af Arne Aabenhus. Teateret ligger i Mariegade, Flensborg i "Hjemmet", som oprindelig var redaktør Jens Jessens privatbolig, og som også har været anvendt til skoleformål. 

Det lille Teater Flensborg har til opgaveat tage vare på og fremme det danske sprog, især ved at spille klassisk og moderne dansk dramatik. I dag i mindre som led i en national kamp i grænselandet, men mere for at modgå det bombardement af udenlandske serier, film  og videoer via fjernsyn og nye elektroniske medier. 

I 2009 fik Det lille Teater Flensborg ved hjælp af tilskud fra A.P. Møllers og Chastine Møllers Fond mulighed for at få gennemført en nødvendig renovering af "Hjemmet".

Se teaterets hjemmeside