Gå til leksikonoversigt

Dialektdigtning

Begreber

Sammen med en voksende interesse for hjemstavnen og dens sprog opstod i slutningen af 1800-tallet og i 1900-tallets første halvdel digte og fortællinger på dialekt. Kendte digtere som St. St. Blicher, Jeppe Aakjær og Anton Berntsen var foregangsmænd, og også syd for Kongeåen begyndte der at komme digte og sange på sønderjysk.

Blandt de første sønderjyske dialektdigtere var kromanden Karsten Thomsen (1837-89) fra Frøslev, der skrev lyriske, ofte humoristiske vers om hjemmet og værdien af at holde fast ved det danske. Også sekretæren for Sprogforeningen, Nikolaj Andersen (1862-1919) fra Felsted, skrev på dialekt, ofte med en satirisk tone. Han fik i 1920 udgivet Sønderjyske Digte på Folkesproget. Efter Genforeningen kom nye sønderjyske dialektdigtere til, blandt dem alsingeren Martin N. Hansen (1893-1976), der udgav flere digtsamlinger. Mange sange på sønderjysk kom med i Den Blaa Sangbog.

I dag er der stadig sønderjyske dialektsange i Højskolesangbogen, bl.a. Karsten Thomsens I Synnerjylland, d ́er er æ føjt  og Martin N. Hansens Madeleine.

Også i nyeste tid har sønderjyske digtere og musikere brugt den sønderjyske dialekt, blandt mange andre kan nævnes gruppen Motowns’ album Borderline fra 1998 og gruppen Drones and Bellows’ album fra 2004 Hiimstoun.

Af Elsemarie Dam Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.