Gå til leksikonoversigt

Dixen, Jens, 1858-1931, lægprædikant og emmigrant.

Personer

Født i Øster Lindet. Udvandrede til USA 1880, hvor han skabte sig en formue som gårdejer. Prædikede for sine landsmænd i USA og foretog missionsrejser bl.a. til danske udvandrerkolonier i Australien, New Zealand og Sydamerika. 1926 slog han sig ned i Jels. Hans samlinger findes i det danske indvandrermuseum i Elkhorn, Iowa, og dele af formuen kom til missionshuset i Jels. Mindesten på Jels Voldsted og skulptur af Fr. Grube ved Dixensminde i Jels.

Af H. E. Sørensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.