Gå til leksikonoversigt

du Plat, Peter Henrik Claude, 1809-1864, dansk officer

Personer

General du Plat havde udmærket sig i Treårskrigen 1848-50 og var en af den danske hærs mest respekterede og myndige officerer. I 1864 var han avanceret til generalmajor og chef for 2. Division. Han deltog i det skæbnesvangre krigsråd i Slesvig den 4. februar 1864, hvor beslutningen om tilbagetoget fra Dannevirke blev truffet.

Den 16. april 1864, to dage før det afgørende slag, forsøgte general du Plat at få den øverstbefalende general Gerlach til at trodse de hovedløse politiske krav om at forsvare de sønderbombede stillinger ved Dybbøl til det yderste. Gerlach var enig i synspunktet, men han turde ikke modsætte sig København, selv om general du Plat tilbød at tage ansvaret for tilbagetrækningen.  

Under Slaget på Dybbøl havde han kommandoen over styrken ved Sundeved. Han ledede kampen fra forreste linje og sørgede for et ordnet tilbagetog, efter at preusserne havde taget skanserne. General du Plat faldt, da han for at forhindre, at tilbagetoget udartede til flugt, gik roligt tilbage fra Dybbøl ad vejen mod Sønderborg.