Gå til leksikonoversigt

Duckwitz, G.F., 1904-1973, tysk forretningsmand og diplomat

Personer

Georg Ferdinand Duckwitz blev født ind i en købmandsfamilie i Bremen i 1928. Efter soldatertjeneste og studier i økonomi blev han i perioden 1928 til 1933 repræsentant i Danmark for firmaet Kaffee Hag. I 1932 blev han medlem af det tyske nazi-parti, hvor han engagerede sig og blev ansvarlig for kontakten  til de skandinaviske lande. Efter interne udrensninger i partiet i 1934 blev han mere skeptisk men meldte sig ikke ud. I en periode i 1930'erne arbejdede han i New York for Hamburg-Amerika Linien I efteråret 1939 blev han tilknyttet det tyske gesandtskab i København som skibsfartssagkyndig. Efter Nazitysklands besættelse af Danmark blev han i 1942 nær fortrolig med rigsbefuldmægtigede Werner Best og fik derigennem betydelig indflydelse.
 

I forståelse med Werner Best lækkede Duckwitz i 1943 planerne om den forerstående jødeaktion til de ledende socialdemokratiske politikere Hans Hedtoft og H.C. Hansen, som han havde meget tæt kontakt til. Oplysningerne om den forestående aktion mod jøderne blev videregivet til mosaisk trossamfund og videre derfra ud i det jødiske miljø i Danmark med det resultat, at aktionen mislykkedes. Duckwitz ydede dermed et afgørende bidrag til, at 7.000 danske jøder blev reddet fra deportation og udryddelse i nazistiske kz-lejre.
 

I besættelsens sidste år var Duckwitz en vigtig formidler mellem besættelsesmagten og danske myndigheder, bl.a. i forbindelse med folkestrejken i 1944 og i forbindelse med kapitulationen i maj 1945.
 

Duckwitz blev efter krigen Vesttysklands ambassadør i Danmark (1955-1958), som han betragtede som sit andet fædreland og hvor han nød stor tillid i brede kredse. Derefter gjorde han tjeneste ved afdelingen for Østeuropa i det vesttyske udenrigsministerium ind til han afsluttede sin karriere som ambassadør i Indien. Da Willy Brandt blev vesttysk kansler hentede han i 1967 Duckwitz tilbage som viceminister.
 

Duckwitz har gennem dagbøger og andet materiale påvirket sit eftermæle og der er i flere sammenhænge rejst tvivl om, hvorvidt han var nazist eller ej og om hans motiv i forbindelse med advarslerne til de danske jøder.
 

Litteratur: Hans Kirchhof: "Den gode tyske - G.F. Duckwitz. De danske jøders redningsmand". Gyldendal, 2013.