Gå til leksikonoversigt

Egernførde - byvandring

Havnen.
Engang var havnen hjemsted for en betydelig fiskerflåde, ligesom der via havnen var betydelig import og eksport. De store siloer minder om betydelige korneksport.

Gå fra havnen over gangbroen for enden af Frau-Clara-Str. til bydelen Borby. Gå op ad Petersberg, engang ballastbjerg for skibe, der søgte Egernførde havn. vi passerer en mindesten over dræbte fra Kapp-kuppet i 1920 og en mindesten over nazisternes overgreb mod byens fagforeningshus i 1932.

Borby kirke.
En senromask kampestenskirke med kor og apsis fra tiden 1150-1197, indviet til Skt. Ansgar. Det nygotiske tårn fra 1893. Over kirkens sydportal, der er indrammet af søjler, ses en tympanon - et relief, der utydeligt viser en biskop i ornat, måske Ansgar.

I kirken står en bemærkelsesværdig døbefont fra 1100-tallet fremstillet ag gotlandsk kalksten. Såvel kummen som den terningformede fod er rigt ornamenteret og viser de hellige tre konger ridende efter stjerne og desuden billeder af Jesu fødsel og Jesus, der henter de frelste op fra dødsriget.

Såvel alterpartiet fra 1686 som prædikestolen samt et triumfkors fra 1500-tallet stammer fra Gudewerth-værkstedet i Egernførde. Fra kirkebakken er der en fin udsigt over havnen og den gamle bydel.

Den danske kirke.
Gå ud ad Kirchenweg og Friedrich Ebert Str. og til højre ad Saxtorfer Weg, her ien til højre til Ostlandstr. I nr. 21-23 ligger den danske kirke og det danske menighedshus, som blev taget i brug i 1985. Et smukt harmonisk kirkerum tegnet af arkitekt Søren Kiærsgaard.

Mühlenberg kirkegård.
Gå fra kirken tilbage til Saxtorfer Weg og til højre ad denne til Mühlenberg med det tidligere seminarium og kredsforvaltning, nu lokalhistorisk arkiv. På kirkegården til venstre for kapellet findes grave over 42 faldne danske søfolk og mindetavler over fire officerer. Desuden findes her graven over kanonér Preusser, der forvoldte sprængningen af Christian den Ottende, og kaptajn Jungmann, der var kommandant over de tyske skanser under kampen den 5. april 1849.

Jes Kruse skolen.
Vi går ad Mühlenberg og Gäthjestr. til Noorstr. forbi Burgwall, hvor man fejlagtigt mener, at den gamle borg har ligget.

I Noorstr. går vi under banen til Hans Christian andersen Weg med den danske skole, børnehave, fritidshjem og sydslesvigsk Forenings medborgerhus. Her ligger også den danske idrætsplads.

Den gamle bydel.
Gå tilbage ad Noorstr. til Reperbahn og videre ad Langebrückstr. og Ottestr.

I Langebrückstrasse 3 en restaureret lagerbygning fra 1723. På hjørnet til Kieler Str. er der bevaret nogle svungne barokgavle på de senere restaurerede bygninger. I Gudewerthstrasse en del gamle karnaphuse. Hele kvarteret med de smalle gyder og gamle huse er en vandring værd.

Skt. Nikolaj kirke.
Gå ad Rosengang til Pastorengang og kryds Kieler Str. til Kiurchplatz. Den sengotiske treskibede halkirkes ældste del er fra 1200-tallet. En oprindelig ramansk kirke blev efter brand omkring 1400 afløst af den nuværende gotiske kirke. Den havde et tårn, som imidlertid igen forsvandt og den nederste del er inddraget i kirken og danner det rum, hvor orglet står.

Den store barokaltertavle er udskåret omkring 1640 af Hans Gudewerth den Yngre. Med sine bruskornamenter, vinranker og engle regnes den for et af Gudewerths fineste værker. Alterbilledet viser Kristus på korset, Maria og diciplen Johannes. Oprindelig var det en epitafietavle skænket af en adelig familie. Bag altertavlen et kalkmaleri, der viser opstandelse og himmelfart. Et interessant alterrelief viser hyrdernes tilbedelse af Jesusbarnet.

Stukloftet over orglet og selve orglet blev skænket af storkøbmanden Fr. Wilhelm Otte i 1762.

En række fine epitafier og bl.a. Rantzaustolene fra 1578 minder om egnens mange adelsfamilier. Prædikestolen fra 1605 er udskåret af Hans gudewerth den Ældre. Bronzedøbefonten er fremstillet af M. Dibler i 1588. Fire løver bærer selve dåbskummen.

Uden for kirken ses et varpanker. Over for kirkens nordside ses en af storkøbmand Ottes lagerbygninger.

Det gamle rådhus.
Vi går ad Kieler Str. til Rådhustorvet. Det gamle rådhus, hvis ældste del er fra 1450, huser i dag et velindrettet hjemstavnsmuseum og giver et godt billede af byens udvikling gennem tiderne. Der er stadig restaurant i Rådhuskælderen. På modsat side af torvet ligger nu det ny rådhus fra 1984, hvor man i forhallen bl.a. finder gallionsfiguren fra fregatten "Gefion" samt en tavle med en historisk redegørelse for fregattens skæbne.

Stadthalle.
Vi fortsætter ad Kieler Str. over Gänsemarkt, Gåsetorvet. Her lå indtil 1889 en stiftelse for ældre borgere, Goschof. Stiftelsen blev oprettet af Godske Ahlefeldt i 1534.

Videre til Exer, her Stadthalle, et moderne kongres- og mødecenter, som også huser byens bibliotek samt turistkontor.

Kurparken.
Vi fortsætter ad Preusserstr. og har nu kurparken til venstre. I parken, der oprindelig var soldaterkirkegård, står en mindesten over 6 danske soldater, der faldt under en fægtning ved Sandkrug 21. april 1848.

Der er også mindesten over kaptajn Jungmann, som var kommandant både over Nordschanze, Nørreskansen, anlagt på Borby-siden, såvel som Südschanze, Sønderskansen, anlagt her ved sydstranden.

I parken findes en kopi af gallionsfiguren fra fregatten "Gefion". for enden af Kurparken et mindesmærke for kanonér Preusser, der affyrede de ødelæggende granater mode "Christian den Ottende", og som selv blev dræbt, da han ville bjerge sårede soldater.

Christians Plejehus.
Går vi ad Kieler Str. op mod krydset ved Lornsen Platz, har vi i nr. 98-104 en lang bygning. Her lå i tiden 1765-80 købmand Ottes fajancefabrik. I 1785 indrettedes her plejehjem for gamle soldater, krigsinvalider og -enker. Det oprindelige kompleks eksisterede til 1854. Bygningerne anvendtes i 1864 til kaserne og siden til boliger. I dag er kun den ene fløj bevaret.

Banegården på strækningen Flensborg-Kiel.
Vi kan nu vælge at gå tilbage til gågaden, Kieler Str., og ad Langebrückstr. til havnen eller at følge strandpromenaden fra Kurpark ud til fyrtårnet og ad Skibsbroen tilbage.

I Egernførdes nærmeste omegn ligger flere interessante herregårde. På vejen fra Borby mod Waabs ligger Hemmelmark, Hohenstein og Karlsminde. Ved den sidste findes en meget betydelig langdysse med 108 opretstående sten. Lidt længere fremme ligger den gamle vandborg Ludwigsburg og Damp.

Lige syd for Vindeby Nor på vej mod Owschlag findes godset Vindeby.

Følger vi B 76, vejen mod Kiel, ligger herregården Altenhof syd for strandrestauranten "Kiekut". Altenhofs hovedbygning og store gamle lader er et besøg værd. Ønsker man at se hovedbygningens smukke interiør, må man træffe aftale herom på tlf. 0049 4651 41428.