Gå til leksikonoversigt

Engelhardt, Conrad, 1825-1881, dansk arkæolog

Personer

Conrad Engelhardt var i årene 1853-1864 som leder af den slesvigske oldsagssamling på museet i Flensborg, der var en slags filial af Nationalmuseet i København, hovedmanden bag de store udgravninger fra jernalderen i Thorsbjerg, Nydam og Vimose. Fundene herfra kaldtes Flensborgsamlingen og var en modvægt mod det stadigt mere slesvig-holstensk prægede Museum für Vaterländische Alterthümer i Kiel, der var etableret i 1835. Efter nederlaget i 1864 måtte Engelhardt flygte fra Slesvig. Han forsøgte at få Flensborgsamlingen evakueret, bl.a. var store dele gemt i Korsør. Men i 1867 blev samlingen udleveret til preusserne og flyttet til Kiel. Nydambåden, som er samlingens fornemste genstand, er i dag udstillet på Gottorp Slot ved Slesvig

Efter krigen i 1864 blev Conrad Engelhardt ansat ved Nationalmuseet i København.

Conrad Engelhardts datter, Laura Amalie Marie Engelhardt (1856-1941) var født i Flensborg og grundlagde i 1881 en af de første pigeskoler i København, Rysensteensgades skole.

Litteratur:

Stine Wiell: Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, nr. 37. Flensborg, 1997.