Gå til leksikonoversigt

Erichsen, Margareta, 1916-2006, sydslesvigsk kunstmaler

Personer

Margareta Erichsen blev født i Duborggade i Flensborg. På fædrene side var allerede et kunstnerisk talent, idet hendes far var malermester med en kunstnerisk åre, som overvejende blev brugt til historiske motiver. Hendes tipoldefar Asbjörn Erichsen udvandrede fra Sverige og ernærede sig i en årrække som motivmaler i en fajancebutik i Store Kongensgade i København, inden han i 1761 til sin død i 1797 blev mester på fajancefabrikken i Slesvig.

Margareta Erichsen kom i kokkelære i Gelting i 1936 og i 1937-38 arbejdede hun på godset Düttebüll ved Pommersby og fik i den forbindelse mulighed for at deltage i en rejse til England, som hun udnyttede til talrige museumsbesøg. I efteråret 1941 søgte hun ind på kunsthøjskolen i Karlsruhe og blev optaget, men måtte afbryde studierne efter voldsomme bombardementer på byen. Hun forsøgte at studere videre i München, men også her blev studierne afbrudt af krigen og Margareta Erichsen vendte tilbage til Flensborg, hvor hun arbejdede i en farmaceutisk fabrik og traf en københavnsk typograf, som hun forlovede sig med.

Da krigen sluttede etablerede hun sammen med sin bror "Atelier Erichsen" i barndomshjemmet i Flensborg. Hun brugte megen tid på at tegne talrige ødelagte bygninger, som ikke lod sig genopbygge og deltog allerede i februar 1946 i sin første kunstudstilling. Hendes forlovede var i mellemtiden flyttet til København, og hun havde en drøm om også at flytte til byen. Det lykkedes allerede i 1948, hvor hun blev optaget på Kunstakademiet med professor Aksel Jørgensen som lærer. Hun gennemførte studierne på tre år (efter at have afbrudt forbindelsen til sin forlovede), kun afbrudt af en studierejse til Firenze, Assisi og Rom. I 1950 rejste hun tilbage til Flensborg, hvor hun nu på baggrund af sit ophold i Danmark knyttede sig til det danske mindretal i Sydslesvig.

I Flensborg begyndte hun at arbejde for Flensborg Avis, bl.a. som redaktør af den ugentlige "Sydslesvigsk Børneside", hvor hun skrev og illustrerede små historier og eventyr. På Flensborg Avis knyttede hun et nært venskab til den 31 år ældre journalist og forfatter Wilhelm Ludwig Andresen, som var født på Ejdersted og som i 1920'erne havde spillet en aktiv rolle i oprettelsen af Friesisch-Schleswische Verein. Margareta Erichsen illustrerede W.L. Andresens lærebog "Dänisch auf neue Art. Ein unterhaltsamer Schnellkursus für Deutsch-sprechende" og senere også artikler m.m. i avisen "Das freie Südschleswig", som Andresen udgav . Gennem W.L. Andresen kom Margareta Erichesen tæt på frisisk kultur og natur og blev inspireret af de særlige landskabsformer ved vestkysten.

I 1963 blev de gift og flyttede til Husum, hvor de opnåede næsten 20 års lykkeligt ægteskab, inden W.L. Andresen døde i 1983. I denne periode opnåede Margareta Erichsen at blive nordfrisisk maler og i 1996 blev hun indført i Husums "Gyldne bog" som tak for hendes kunstneriske arbejde i landsdelen.

Litteratur:
Dr. Klaus-Ove Kahrmann: Margareta Erichsen. Bilder aus Flensburg und Nordfrisland (1986)
Gerd Kühnast: Margareta Erichsen - Hüser und Höfe in Eiderstedt.

Kilde: Finn Slumstrup: Margareta Erichsen: Historiefortællersken i Husum. Mikkelberg, 2008.

 

 

 

Margareta Erichsen (1916-2006)

Margareta Erichsen (1916-2006)

Henry Buhl og Margareta Erichsen på Mikkelberg

Henry Buhl og Margareta Erichsen på Mikkelberg

Margareta Erichsen: Flensburg Hof Töpferstrasse 10

Flensburg Hof Töpferstrasse 10

Margareta Erichsen: Christianslyst

Margareta Erichsen: Christianslyst

Margareta Erichsen: Godset Geltings portnerhus

Margareta Erichsen: Godset Geltings portnerhus

Margareta Erichsen: Bjergmøllen i Flensborg

Margareta Erichsen: Bjergmøllen i Flensborg