Gå til leksikonoversigt

Fra Als og Sundeved

Begreber

Skriftserie udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved siden 1926 som afløser for Heimatblätter, foreningens første skriftrække. De første 39 publikationer var med en enkelt undtagelse skrevet af museumsinspektør Jens Raben. Skriftserien er sædvanligvis monografier. Den udgives sammen med Museet på Sønderborg Slot og fungerer som museets årbog.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Inge Adriansen og Peter Dragsbo: Lokalregional- og rigshistorie gennem 100 år. 2009. 

Museet på Sønderborg Slots hjemmeside: www.museum-sonderjylland.dk/sonderborg