Gå til leksikonoversigt

Fredericia, Udfaldet fra

Begreber

Slag under 1. Slesvigske Krig. Efter længere tids slesvig-holstensk belejring af Fredericia foretog de danske styrker, der fra søsiden var bragt op på 19.000 mand, natten mellem den 5. og den 6. juli 1849 et sejrrigt udfald mod de 14.000 belejrere. Kampene varede under tre timer. På dansk side var tabet 1.900; på slesvig-holstensk side 3.000. Sejren ved Fredericia gav nyt håb i den danske opinion og stillede Danmark gunstigt under den våbenstilstand, der blev udråbt den 10. juli.

Af Axel Johnsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Ole L. Franzen: Den tapre landsoldat – den danske hær og flåde i krigen 1848 og 1849, i: Claus Bjørn (red.): 1848 – det mærkelige år. 1998.