Gå til leksikonoversigt

Frederik 5., 1723-1766, dansk konge

Personer

Dansk og norsk konge fra 1746. Søn af Christian 6. 1743 gift med Louise af England (som døde i 1751), senere med Juliane af Braunschweig. Lod Frederiksstaden og Amalienborg anlægge i 1749-54; oprettede Det kongelige Teater i 1748 og Det Kgl. Akademi for de Skønne Kunster (Kundstakademiet) i 1754. Frederik den 5.'s regering lededes af J.H.E. Bernstorff og A.G. Moltke.