Gå til leksikonoversigt

Fredslet

Steder

Landområde mellem Ekernførde og Krop. Navnet betød sandsynligvis den fredlyste rydning, et navn der kan være skabt for at tiltrække kolonister. Opdyrket på kongens foranledning især af tyske bønder omkring 1200, som det også var tilfældet med Jernved og Kamp. Krongodset blev 1260 pantsat til de holstenske grever, der her fik en magtbase i den sydlige del af Slesvig. Fra området stammer flere slesvig-holstenske adelsslægter.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.