Gå til leksikonoversigt

Friserloven

Begreber

Friserloven, også kaldet "Gesetz zur Förderung der friesischen Sprache" blev vedtaget i Landdagen i Kiel den 13. december 2004, i øvrigt efter mellemkomst af Sydslesvigsk Vælgerforening og efter en positiv behandling i Landdagens Europaudvalg.

Loven giver friserne ret til at bruge det frisiske sprog i offentlig forvaltning og i skrift og tale i officielle sammenhænge. Loven fik umiddelbart betydning på øen Før, hvor et enkelt medlem af kommunerådet ikke kunne tale frisisk, hvorefter de øvrige medlemmer blev pålagt at tale tysk. Med friserlovens vedtagelse har friserne nu ret til at bruge deres modersmål i kommunerådet på Før.

Loven er senere blev anvendt til opsætning dobbelt-sprogede skilte på tysk og frisisk i Kreis Nord-Frisland. I Flensborg er det danske mindretal tilbudt samme mulighed, men mindretallet har været tilbageholdende, fordi dobbeltskiltning på dansk og tysk kunne give anledning til et lignende krav fra det tyske mindretal i Sønderjylland.

Se lovens tekst (på tysk og frisisk)