Gå til leksikonoversigt

Fuglsang-Damgaard, Hans, 1890-1979, teolog og biskop

Personer

Fuglsang-Damgaard stammede fra Oksenvad Sogn og blev efter lærereksamen ansat 1911-13 i Gråsten. Han deltog i Første Verdenskrig som soldat i Frankrig. Efter teologiske studier blev han 1925 docent ved Københavns Universitet og 1933 dr. theol. Samme år blev han ansat som stiftsprovst for København og var 1935-60 biskop for det store Københavns Stift. Under Besættelsen gav Fuglsang-Damgaard udtryk for protest mod nazisme og antisemitisme, og han forfattede i oktober 1943 biskoppernes hyrdebrev mod forfølgelsen af jøderne, som blev læst op i alle landets kirker. Hans erindringer Fra skyttegrav til bispestol udkom i 1975.

Læs et udsnit af Hans Fuglsang-Damgaards beretninger fra Første Verdenskrig her.

Af Jørgen Witt i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Jens Holger Schjørring i: Dansk Biografisk Leksikon, bind 5.