Gå til leksikonoversigt

Gelting Kirke

Begreber

Slotsbyens enskibede, sengotiske kirke blev ombygget i 1600- og 1700-tallet, da den fik sit senbarokke og nyklassicistiske præg, hvoraf våbenhuset mod syd fra 1640 og kapel-tilbygningen mod nord fra 1674 er ældst. Det firkantede klokketårn af træ blev rejst i 1729.

Relieffet i korsgangen og korsfæstelsen i altervæggen er udført i Claus Bergs værksted i Odense omkring 1520-30 til en sengotisk altertavle. Stor interesse knytter sig også til den pragtfuldt udskårne trædøbefont i udtryksfuld brusbarokstil fra 1653. Den menes at være et arbejde af den ansete billedskærer Hans Gudewerdt den Yngre. Prædikestolen i Gelting fra omkring 1639 skyldes dog B. Corneliussen, men har undergået væsentlige ændringer i tidens løb. Blandt det øvrige inventar er der grund til at nævne den sengotiske korbuekrucifiks af H. Grote fra 1525, den reliefudsmykkede gravsten for Claus von Ahlefeldt til Gelting (død 1531) og slægten Rumohrs gravkapel. Kirkens gamle præstebolig i bindingsværk fra 1733 tjener nu som menighedshus.

Grænseforeningens Årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.