Gå til leksikonoversigt

Genforeningen og Dannebrog

Da Nordslesvig kom under preussisk styre i 1864 måtte Dannebrog gemmes væk i skuffer og kister. I stedet for fremstilledes bl.a. kaffestel med påmalede Dannebrogsflag for gennem dette at skilte med sin danskhed.  Broderede Dannebrogsflag kom op som skilderier og bordflag på stang fandt ligeledes vej til mange hjem både nord og syd for Kongeågrænsen, der ville vise deres interesse for det nationale.

Ved Genforeningen i 1920 var der ingen ende på begejstring og flagning med Dannebrog. For at have nok til de store genforeningsfester i Sønderjylland den 9.-11. juli 1920, oprettedes en systue på selveste Christiansborg, sæde for Rigsdagen, hvor frivillige damer maskinsyede Dannebrog i hundredvis.

Privat sørgede man også for, at have Dannebrog parat. Overalt smykkedes gårde, veje, huse og gader med vajende flag. For at fastholde den glædelige begivenhed, broderede mange dato og årstal på det flag, de flagede med i de dage eller tog med til den store fest på Dybbøl Banke den 11.juli 1920. Disse markeringer er mere beskedne broderier end dem på studenter- og håndværksfanerne, men af stor symbolsk betydning.

F.eks. på en fane, der som en standard sad på husfacaden Møllergade 62 i Svendborg, beboet af stadsdyrlæge Anton Hansen og hans familie, der kom fra Søndenbro ved Bagenkop, Langeland. Niecen Ellen broderede med røde korssting datoen 9.7.-1920 i flagets hjørne. Familien beretter, at alle fiskekuttere fra Bagenkop sejlede til Sønderborg for at deltage i festen på Dybbøl Banke. 100 år senere i foråret og sommeren 2020 er flaget lånt til udstillingen på Vejle Stadsarkiv: ”Fra folkesag til venskabsbesøg”, arrangeret i anledning af Genforeningen 2020. Udstillingen handler om de lokale grænseforeningers historie på Vejleegnen 1889-2020.

Et banner med fornemt broderi blev fremstillet i anledning af Genforeningen 1920 af søsterlogen til I.O.O.F., Rebekka-loge Thyra Danebod. Det er udført af rød silke med et hvidt broderet kors, der har en cirkel på midten. I denne er Thyra Danebod broderet med rød kjole efter inspiration i Lorenz Frølichs tegning, hvor Thyra Danebod byder, at Danevirke skal bygges. Broderiet er syet med uld- og silkegarner i skattersyning, som udføres med lange sting, der går ind i hinanden. En gammel fornem syningsart. Inskriptionerne er broderet med guldtråd i henholdsvis en rundbue over og under Thyra Danebod. Øverst læses: Ved Gjenforeningen 1920 og nederst Fra Rebekka-Loge Thyra Danebod.

Banneret var tænkt som gave til Flensborg by, hvis byen kom med til Danmark. Da dette ikke skete, blev banneret foræret til Sønderborg kommune og indviet under Genforeningsfestlighederne den 11. juli 1920. Derefter kom banneret til at hænge i byrådssalen. I bannerets 100-årige historie har det skiftet plads nogle gange og blev så meget medtaget af lyset, at silken begyndte at smulre. Efter en lang og meget nænsom restaurering på Nationalmuseets konservering i Brede kom banneret den 26. marts 2004 til at hænge i Odd Fellows Palæets Kongesal i København, hvor det er godt beskyttet af en glaskasse med UV filter.

Se Oluf Hauerslevs fortælling om bannerets historie og konservatorernes analyse.

Tekst: Kirsten Rykind Eriksen

Genforeningsflag som væglampet

Genforeningsflag som væglampet. Broderet tekst: Dybbøl du glemmes ej. Chr. IX 1864 og Chr. X 1920. Begge monogrammer med krone. Give Egnens Museum.

Rebekka-Logens genforeningsflag
Syning af Dannebrogsflag

Syning af Dannebrogsflag. Maleri af Carla Colsman. I 1919 blev der på Christiansborg oprettet en systue, hvor kvinder fra det københavnske borgerskab kunne komme og sy dannebrogsflag, der blev uddelt til dansksindede i Sønderjylland.