Gå til leksikonoversigt

Grænseinspektion, Den dansk-tyske

Steder

Repræsentanter for danske og tyske, regionale og nationale myndigheder, der hvert 10. år undersøger, om alle 280 grænsemærker langs landegrænsen fortsat er i forsvarlig stand. Grænseinspektionen starter på Skomagerbroen ved Flensborg Fjord og slutter ved grænsestenen på det fremskudte dige i Vadehavet. Inspektionen er fortsat også efter Schengen-aftalen, da en korrekt grænseafmærkning er af vital betydning både for politi og toldvæsen.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Troels Rasmussen: Den dansk-tyske traktat 1922. 1996.

Ole Perch-Nielsen: Afmærkning og vedligeholdelse af grænsen, i: Henrik Becker-Christensen: Grænsen i 75 år. 1995.