Gå til leksikonoversigt

Grænsevagten

Begreber

Tidsskrift udgivet historikeren Vilhelm la Cour (1883-1974) i perioden 1918 til 1970. "Grænsevagten" havde efter Grænseforeningens oprettelse i 1920 en løs tilknytning til foreningen, der ikke selv udgav et medlemsblad. Tidsskriftets linje var de første år (1918-1933) moderat i forhold til konflikten mellem Dannevirkebevægelsen og "den kritiske fløj" inden for Grænseforeningen. I årene 1924 og 1925 fik Grænsevagten tilskud fra Grænseforeningen, men dog kun på betingelse af, at redaktionen blev udvidet med adskillige "Dannevirkemænd".

Efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 1933 kastede Vilhelm la Cour sig i Grænsevagtens spalter ud i et stærkt opgør med de nye magthavere og deres repræsentanter i Slesvig-Holsten, og Grænsevagtens redaktionelle linje flyttede sig i retning af krav om et Danmark til Ejderen.

Litteratur:

Erik Kjersgaard i: Dansk Biografisk Leksikon, bind 8.

Vilhelm la Cour: To Livslinier, 1954, Lukkede Døre, 1956 og Vejs Ende, 1959.