Gå til leksikonoversigt

Gram Å

Steder

Den ca. 20 km lange å udspringer ved sammenløbet af Jels Å og Nørreå øst for Gram. Via Fladså forenes den med Gels Å til Ribe Å ved Obbekær. Ribe Å-systemet har udløb i Vadehavet gennem Kammerslusen vest for Ribe. 

Store dele af Gram Å er næsten ureguleret og løber i smukke naturomgivelser med geologiske værdier, bl.a. moræne- og flyvesandslandskab samt indlandsklitter (se artiklen Landskabsformer). En strækning på 6,5 km af Gram Å/ Nørreå blev genslynget i 2004 for at mindske kvælstofudledningen til Ribe Å-systemet. Ved Gram Slot er der en opstemning, skabt til slottet i senmiddelalderen og hævet i forbindelse med opførelsen af et elværk i 1922.

Af Helle Thuesen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.