Gå til leksikonoversigt

Gramhavet

Betegnelse for det hav, som for 15-7 mio. år siden dominerede det område, vi i dag kender som Danmark. Gennem tiden har Gramhavet haft varierende dybde ned til ca. 100 meter. For 10 millioner år siden bredte havet sig over den vestligste del af Danmark og havde kun forbindelse til de store oceaner gennem en passage mellem Norge og Skotland.

Disse forhold sikrede, at ler, silt og andet materiale aflejredes på bunden, hvorved der var gode forhold for dannelse af fossiler. Der er da også gjort talrige fund, som viser, at klimaet i Gramhavet har været subtropisk og dyrelivet varieret. Der er fx fundet spor af furealger, mosdyr og krukkedyr (foraminiferer), talrige arter af snegle og muslinger samt forskellige hvirveldyr som fisk, sæler og hvaler. For ca. 7 mio. år siden faldt havniveauet atter, og landet blev blotlagt.

Aflejringerne kan i dag opleves i Gram Lergrav, og en stor del af fossilerne, heriblandt fossiler af hvaler, er udstillet på Museum Sønderjylland Naturhistorie og Palæontologi i Gram.

Læs også artklen om landskabsformer.

Af Helle Thuesen  i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Erik S. Rasmussen og Stefan Piasecki: Gramhavet, i: Naturens Verden, nr. 4 årg. 88. 2005.