Gå til leksikonoversigt

Gregersen, Hans Valdemar, historiker og seminarielærer

Personer

Hans Valdemar Gregersen er historiker og dr.phil. på en afhandling om det plattyske sprogs indtrængen i Sønderjylland. Beskæftigede sig gennem årene udelukkende med emner der havde relation til Hertugdømmerne, og har leveret vægtige bidrag inden for en lang række emner som salt- og oksehandel, den senmiddelalderlige ødegårdskrise, Reformationen i Sønderjylland, Niels Helvad og Laurids Skau. Udgav 1981 Slesvig og Holsten indtil 1830 i Politikens Danmarkshistorie.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

H.V. Gregersen, Mit livslange arbejde med sønderjysk historie, Sønderjysk Årbog 2000.