Gå til leksikonoversigt

Grove, Peter Vilhelm, 1832-1893, journalist

Personer

Efter at have taget studentereksamen i 1850 fra Roskilde studerede Grove i nogle år teologi, men fra 1857 var han tilknyttet Dagbladet og blev her uddannet til en mangesidet og omhyggelig journalist . Hans udførlige referater fra Rigsdag og borgerrepræsentation var noget nyt i dansk bladverden. I foråret 1864 var han udsendt til Sønderjylland, hvor han i velunderrettede og efter omstændighederne nøgterne artikler dækkede begivenhederne fra tilbagetoget fra Danevirke i februar til stormen på Dybbøl den 18. april 1864. Artiklerne blev senere samme år udgivet i bogform under titlen "Fra Danevirke til Dybbøl".

Hans artikler er dog præget af misforholdet mellem læserens forventninger til krigen, og så dens udfald. Et brudstykke af en artikel fra Danevirkestillingen er således indført i Herman Bangs roman Tine som afskrækkende eksempel.