Gå til leksikonoversigt

Grumtoft kirke

Begreber

Den romanske kampestenskirke i Grumtoft ca. 5 km øst for Husby i Angel med et sengotisk tårn brændte i 1726 og undergik betydelige ændringer i årene 1757-63. Den romanske granitdøbefont går dog tilbage til grundlæggelsestidspunktet omkring 1200, mens lektorieprædikestolen med relieffer med scener fra Jesu liv er fra 1606. Alteret fra 1760-63 og orglet ovenover er arbejder af F. Windekilde. Nord-, øst- og vestpulpiturerne er udsmykket af L. Müller med bibelske fremstillinger.

Grænseforeningens Årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.