Gå til leksikonoversigt

Helgoland, Slaget ved

Begreber

Træfning den 9. maj 1864 under krigen i 1864 mellem en østrigsk-preussisk eskadre og en dansk eskadre ca. 10 sømil sydøst for øen Helgoland i Nordsøen.

Den danske flådestyrke bestod af fregatten Niels Juel og fregatten Jylland samt korvetten Heimdal under kommando af Edourd Suenson. De østrigsk-preussiske skibe var de østrigske fregatter Schwarzenberg og Radetzky og den preussiske hjuldamper Adler samt kanonbådene Basilisk og Blitz, som dog ikke kom til at deltage aktivt i slaget.

Schwarzenbergs fortop blev skudt i brand og de østrigsk-preussiske skibe søgte ly i neutralt britisk farvand for at reparere skaderne. De danske skibe sejlede til Kristianssand, hvor de 14 faldne søfolk blev bisat. Slaget fandt aldrig en endelig afgørelse.