Gå til leksikonoversigt

Heltzen, Eugenius. S. E., 1818-1898, minister

Personer

E.S.E. Heltzen blev student fra Borgerdydskolen i København i 1835 og cand.jur. fra Københavns Universitet i 1840. Herefter gjorde han karierre i indenrigsministeriet, hvor han i 1848 blev sekretær for indenrigsministeren. Fra 1850 blev han amtmand over Aabenraa og Sønderborg amt samt Als og Ærø, hvor han viste sig som en usædvanlig dygtig embedsmand, der forstod at knytte befolkningen til sig i et tillidsfuldt forhold.

Som en konsekvens heraf blev han i 1856 valgt til fællesforfatningens rigsråd for det slesvigske valgdistrikt. Han var udpræget konservativ helstatsmand og optrådte i rigsrådet som skarp modstander af de nationalliberale. Han stemte således imod Novemberforfatningen i 1863. I perioden frem til 1864 blev han flere gange tilbudt indenrigsministerposten ligesom han var inddraget i forhandlingerne om dannelsen af ministeriet C.A. Bluhme, da D.G. Monrad gik af i juli 1864.

Efter nederlaget i 1864, hvor beholdt Heltzen til slesvig-holstenernes ærgrelse sin post som amtmand helt frem til den 28. juni, dagen før preussernes overgang til Als. Da han returnerede fra Sønderjylland til København blev han justitsminister (og i en kort periode kultusminister) i ministeriet Bluhme.

Fra 1869 til sin død var Heltzen stiftamtmand over Fyn. I konflikten mellem myndigheder og landbobefolkningen under Estrup optrådte han ofte dulmende og kompromissøgende.