Gå til leksikonoversigt

Hillgärtner, Philipp, 1905-?, lejrkommandant

Personer

Philipp Hillgärtner blev født i Stockstadt am Rhein og blev i 1928 ansat i det hessiske indenrigsministerium. I august 1932 blev han medlem af NSDAP og i april 1933 af SS. På grund af sit partimedlemskab, og fordi der efter den nazistiske magtovertagelse skete en kraftig udtynding i det hessiske politi som følge af "politisk upålidelighed", blev Hillgärtner i oktober 1933 overflyttet til politiet i Darmstadt og i oktober 1937 forfremmet til Polizeioberinspektor. I september 1938 blev han overført til tjeneste i  Sicherheitsdienst i Berlin og samtidig forfremmet til SS-Hauptsturmführer og i februar 1940 til Sturmbannführer. I krigens første år gjorde han tjeneste i Frankrig, men fra den 20. juli 1943 gjorde han tjeneste ved tysk politi i Danmark.

Her fik han til opgave at forvandle Horserødlejren, som siden den 29. august 1943 havde været en tysk-drevet interneringslejr, til en Polizeigefangenenlager under det tyske sikkerhedspoliti, hvis chef i Danmark, Oberst der Polizei Otto Bovensiepen, var Hillgärtners direkte foresatte. Den 12. august 1944 omplantedes Horserødelejren til Frøslev, hvor Hillgärtners fortsatte som kommandant i første omgang til midten af september, hvor han blev forflyttet, muligvis direkte afskediget på grund af økonomiske uregelmæssigheder, men efter to uger vendte han tilbage til Frøslev-lejren og forblev der som kommandant til december 1944. Herefter fortaber sporene af Hillgärtner sig, men han forblev ikke i Danmark.

Af fangerne kaldtes Sturmbannführer Hillgärtner, der ofte lovpriste den nazistiske Weltanschauung, "Stuba" eller "Storbanditten", og han beskrives som brutal, utiltalende, hoven, korrupt og grisk, men trods alt et mandfolk. Således deltog han i fangernes sportskonkurrencer i Horserød. Objektivt set udviste Hillgärtner, trods lejlighedsvise temperaments- og vredesudbrud, mådehold under konfrontationer med fangerne, og hans daglige ledelse kunne nok være kontant, men sjældent brutal. I forbindelse med ibrugtagelsen af Frøslevlejren advokerede Hillgärtner over for sine foresatte for at skærpe forholdene for fangerne bl.a. ved at forbyde Den danske Forvaltning at følge med fra Horserød, men blev underkendt.

Senere ønskede han også at inddele fangerne i forskellige kategorier (ud over den distinktion som rent faktisk fandt sted mellem "politiske" og "asociale/kriminelle" fanger), men fangeledelsen nægtede at medvirke. Det enkelte drab og de deportationer, herunder af jøder samt "asociale" og "kriminelle" fanger, der forekom i Horserød- og Frøslevlejren, synes Hillgärtner ikke at have haft indflydelse på. Sikkert derfor blev der ikke fra dansk side fundet anledning til at rejse nogen sag mod Hillgärtner efter krigen, ej heller fra tysk side, selv om man i 1963, hvor Hillgärtner igen var bosat i sin fødeby, viste interesse for hans virke under krigen.

Kilde: Gads Leksikon. Hvem var hvem 1940-1945. Artiklen er skrevet af Henrik Skov Kristensen.