Gå til leksikonoversigt

Hjemstedsbevis

Begreber

Hjemstedsbevis berettigede en person til forsørgelse i en kommune. Ekstraordinært hjemstedsbevis blev udstedt til sønderjyder (dengang kaldet slesvigere) der havde opteret til dansk undersåtsforhold. De pågældende havde ikke automatisk nogen forsørgelseskommune og fik derfor tildelt en sådan efter ansøgning. Kommunen fik eventuelt udgifterne til den pågældende refunderet af Indenrigsministeriet via amtet.

 

Regeringen i Slesvig havde bestemt, at der kun måtte gives bosættelsestilladelse til danske undersåtter, der havde sådanne hjemstedsbeviser. Ekstraordinært hjemstedsbevis var således en betingelse for at man som dansk sønderjyde kunne arbejde i Sønderjylland, f.eks. som daglejer under sommerens høstarbejde. Omvendt gav det den pågældende mulighed for forsørgelse i kongeriget under arbejdsløshed om vinteren.

 

Lovgrundlag:

Lov om ekstraordinære hjemstedsbeviser fra 1872 (og 1880)

Wienerfreden af 30. oktober 1864 indeholder artikel 19, hvorefter  Alle de Personer som have Indfødsret [i 1864] Öbevare den saavel i Kongeriget som i Hertugdømmerne.

Litteratur:

Franz v. Jensen: Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie 1900-1937. Bind 1: 1900-1918. 1938. Første afsnit: Optanter og Hjemløse. Side 112, 235.

Ved Stig Hegn 7.4.2006