Gå til leksikonoversigt

Hjerpsted Kolonien

Steder

Børnehavekoloni ved Tønder for sydslesvigske børnehavebørn. Barakken blev sat op i sommeren 1945, så fangerne fra Fårhuslejren, der blev sat til at grave afvandingskanaler i området, havde noget at bo i. Et par år senere overtog Københavns Kommunelærerforening, der hidtil havde brugt Hjerpsteds forsamlingshus Vennelyst, barakken til koloni for deres børnehaver. Men stedet blev også brugt som koloni for børn fra Sydslesvig igennem lærer Marie Lassen i Slesvig, som igennem sine kontakter i Københavns Kommunelærerforening fik lov at benytte stedet. 

I 1967 overtog Dansk Skoleforening for Sydslesvig barakken. Formelt ejes barakken og grunden af Grænseforeningen, men det er Skoleforeningen som står for drift og vedligeholdelse af barakken. Hjerpsted-kolonien har siden oprettelsen været støttet af frivillige folk fra egnen i det såkaldte Hjerpsted-komité.