Gå til leksikonoversigt

Hjulgraven

Steder

Gravhøj fra yngre stenalder og ældre bronzealder ved Hjordkær. Udgravet 1978. Den ældste og meget specielle høj kan dateres til dolktid, 2300-1800 f.Kr. Den bestod af en centralgrav i et træbygget dødehus på en stenpakning, omgivet af en stenkrans med en diameter på 10 m, der var forbundet med centralgraven ved fem stenrækker som egerne i et hjul. Uden om stenkransen havde der stået et fletværkshegn med en diameter på 15 m. Selve gravhøjen blev efterfølgende udbygget tre gange i perioden 1800-1000 f.Kr. Højen blev bevaret på fundstedet, men 2011 flyttet omkring 400 m mod syd for at give plads til udvidelse af industrivirksomheden DS-SM.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Erik Jørgensen: Stenhjulet, i: Skalk, 5. 1980.