Gå til leksikonoversigt

Højskolen Østersøen, Aabenraa

Steder

Højskole oprettet i 1992 i det tidligere Hotel Hvide Hus i Aabenraa. Skolen har til formål at formidle tysk sprog og kultur til sine danske elever, og omvendt dansk sprog og kultur til sine tyske elever. Højskolen Østersøen vigtigste fag er sprogundervisning i dansk og tysk.

Skolen har gjort sig bemærket med kontroversielle initiativer. I forbindelse med den alvorlige lægemangel i Danmark samarbejdede skolen i 1990'erne med bl.a. Sønderjyllands Amt og flere tyske lægeforeninger om rekruttering af tyske læger til det danske sundhedsvæsen. Ca. 100 tyske læger er kommet til Danmark via skolen.

I en periode opsøgte skolen via de tekniske skoler alle tømrerlærlinge i Danmark for at motivere dem til at lære tysk med henblik på at arbejde som tømrere i Tyskalnd. Initiativet viste sig meget vanskeligt at realisere, fordi interessen for tysk er meget lille.

I en årrække har Højskolen Østersøen gennemført europæiske højskolekurser, hvor europæiske temaer er sat til diskussion blandt elever, som repræsenterede op til 40 forskellige europæiske identiter. I 2002 deltog skolen sammen med 12 andre højskoler i "Youth 2002"  , hvor ca. 1.000 unge fra hele Europa diskuterede og fremlagde deres forslag til en europæisk forfatning. I 2005 deltog skolen i "Cultures in Dialogue", hvor 180 unge fra mindretalsområder i Europa diskuterede og præsenterede en resolution med deres forslag til en europæisk mindretalspolitik.

Skolen lukkede på grund af lille søgning i 2019.