Gå til leksikonoversigt

Holnæs

Steder

Halvøen Holnæs markerer overgangen i Flensborg Fjord fra yderfjord, til den noget smallere inderfjord. Holnæs nærmest strækker sig over mod Rinkenæs, Alnor, Rendbjerg og Brunsnæs på den danske side af fjorden og er da også Tysklands nordligste landfaste område. Her er fine udsigter til det smukt bakkede danske landskab på Sundeved og på Broager.

Ved halvøens rod ligger det i 1978 oprettede naturbeskyttelsesområde "Pugumer See und  Umgebung". Et delvist sumpet område, her er ikke vandrestier. På østsiden er der fine strande og på vestsiden og det nordligste af halvøen ligger et 400 ha stort naturbeskyttelsesområde, der byder på fine naturoplevelser.

Turen er oplagt at vandre langs stranden. Man kommer forbi Holnæs fyrtårnet, og som det er normalt på østvendte kyster, kan man finde masser af opskyl på stranden. I Holnæs klint holder digesvalerne til, i øvrigt den eneste bestand af denne fugl på den tyske side af Flensborg Fjord.  Området er kendt for det uhyre rige fugleliv både i træktiden og i yngleperioden. Her er optalt 130 forskellige arter, heraf 65 ynglende. Det er normalt at kunne se; skarv, grågæs, gravand, edderfugl, toppet skallesluger, vibe, rødben, hætte-, storm- og sølvmåge, fiskehejre, knopsvane og en masse andre ande- og vadefugle. På området findes en NABU info hytte, hvor man kan få flere oplysninger, se diasshows eller blive vist rundt på området.

Kilde: Grænseforeningens årbog 2006