Gå til leksikonoversigt

Holstein, Bent, 1881-1945, lensgreve og politiker

Personer

Efter at have taget juridisk embedseksamen i 1906 blev Bent Holstein voluntør i udenrigsministeriet i 1907, var attaché ved gesandtskabet i Paris 1908-09, fungerende legationssekretær i Stockholm 1909-11, assistent i udenrigsministeriet 1912-13 hvorefter han sluttede sin karriere i udenrigsministeriet som legationssekretær i Berlin 1913-14.

Efter et nogle års arbejde på københavnske sagførerkontorer overtog han ved faderens død i 1924 grevskabet Holsteinsborg. Under 1. Verdenskrig lod han sig for at kunne kæmpe mod tyskerne indrullere i den canadiske hær, men udtrådte nogle måneder senere på grund af sygdom.

Han nærede stor afsky for ministeriet Zahle og især for P. Munchs og Erik Scavenius' neutralitetspolitik, som han anså for alt for tyskvenlig. I konsekvens heraf blev han ved 1. Verdenskrogs afslutning aktivist i bestræbelserne på også at få en folkeafstemning i Zone 3. I 1919 udgav han pjecen "Det officielle Danmark i krigens skær" hvor han kritiserede regeringens "tyskerkurs" voldsomt og opstillede et aktivistisk program for erhvervelse af hele Slesvig, som faldt i tråd med Dannevirkebevægelsens synspunkter.

Bent Holstein opholdt sig i Paris i marts-juli 1919, hvor han sammen med Ionas Collin med stor energi forsøgte at få fredskonferencen overbevist om, at der også skulle gennemføres en folkeafstemning i Mellemslesvig, hvilket det også lykkedes at få medtaget i udkastet til Versaillesfreden, men som udgik af den endelige traktat efter protest fra regering og Folketing i Danmark. Herefyer engagerede han sig i Flensborgbevægelsens forsøg på at få afstemningsgrænsen trukket syd om Flensborg, hvilket heller ikke lykkedes.

I hans argumentation indgik også antijødiske synspunkter: "For vort Folk er efter min Formening nogle Tusinde fortyskede Jyder i Slesvig langt mindre farlige end de dansktalende Jødekapitalister i København af tysk Oprindelse og med tyske Sympatier og Forretningsforbindelser" skrev han 8. maj 1919 til folketingsmand J.S. Vanggaard, som han samarbejdede med i grænsesagen.

Efter Zahles fald i forbindelse med Påskekrisen blev Bent Holstein opstillet til folketingsvalget i april 1920 for de konservative i Århus amt. På baggrund af sin indsats i grænsekampen fik han ved valget dobbelt så mange stemmer som de to andre kandidater i Århus amt og indledte hermed et 15-årigt medlemskab af Folketinget. Ved valget i 1932 lod han sig opstille for Venstre i Sønderjylland, men han fandt sig heller ikke til rette i dette parti, som han udtrådte af i april 1934 for sammen med Valdemar Thomsen at danne partiet De Uafhængige.

Ved valget i 1935 lod han sig ikke genopstille og han nærmede sig i disse år Frits Clausens DNSAP. Han blev efter befrielsen interneret af modstandsbevægelsen og døde af en lungebetændelse i juni 1945.