Gå til leksikonoversigt

Holstensk lade

Begreber

Ofte brugt betegnelse på store ladebygninger. Ægte holstenske lader bruger princippet fra de nordtyske treskibede Hallenhäuser med midterlo og port midt i gavlen. De ses bl.a. ved præstegårdene i Lysabild og Hørup (omkring 1800-1850). Treskibede lader med køreloer i sideskibene og sidestillede porte i gavlene er agerumslader. De brugtes ikke i Holsten. I Sønderjylland er laderne på Solvig (1585), Augustenborg (1733) og Gram (omkring 1800) fx agerumslader. Et tredje princip er laden med tværloer, gennemkørsler på tværs af længen. Det ses bl.a. i laden ved Grøngård ved Tønder (ca. 1750) og er i nyere tid blevet udbredt både på Haderslev-Kolding-egnen og i Vestslesvig.

Af Peter Dragsbo i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.