Gå til leksikonoversigt

Husby Gravplads

Steder

Gravplads 10 km øst for Flensborg. Udgravet 1955-66. Grundlæggergraven er en meget speciel kedelgrav. Den blev anlagt kort før Kristi fødsel. Gravpladsen, der er en af anglernes største gravpladser, var i brug til langt ind i yngre romersk jernalder (50 f.Kr.-350 e.Kr.). Mere end 1200 begravelser, som alle er brandgrave, er registreret, men den er ikke totaludgravet. Det er bemærkelsesværdigt, at mandsgravene er i klart overtal. I 84 af gravene er der fundet våben og/eller sporer.

Af Peter Ethelberg i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Klavs Raddatz: Das Wagengrab der jüngeren vorrömischen Eisenzeit von Husby. Neumünster 1967.

Klavs Raddatz: Husby. Neumünster 1974.