Gå til leksikonoversigt

Husum - byvandring

Torvet.
Vi begynder ved torvet (Markt) med Mariakirken, opført 1829-33. Foran kirken står Tine-brønden - marskpigen der venter sin ven hjem fra søen - rejst i 1902 og udført af Adolf Brütt.

Lige overfor kirken mod nord det gamle rådhus fra 1601 med udvendig trappe og en meget fin dør. Bygningen er oprindelig opført i italiensk renæssance, er skæmmet meget under senere tiders ombygninger.

Til højre for rådhuset "Herrenhaus", en smuk gotisk bygning, hvor der på facaden ses en række hoveder, der siges at være et minde om de oprørere, der henrettedes under Christian 1. i 1472. Bygningen hævdes at være den ældste i byen. I huset Torvet 9 fødtes digteren Theodor Storm i 1817. Vi går ad Norderstr. til Osterende til

Theodor Storms grav
på den tidligere Skt. Jørgens kirkegård. Skt. Jørgens Gæstehus, også kaldet Klosteret, er bygget omkring 1563, da franciskanermunkene måtte forlade deres kloster på den nuværende slotsgrund. Til klosteret, der nu er stiftelse for ældre, hører et smukt indrettet kirkerum med fint inventar. Kirken benyttedes fra omkring 1950 til 1990 også af byens danske menighed.

Vi fortsætter ad Osterende til det lysregulerede vejkryds, hvor Slesvig- og Flensborgvejen deler sig.

Ostfriedhof.
Vi følger Flensburger Chaussee et stykke til Ostfriedhof, hvor gravene over fanger fra koncentrationslejren i Svesing findes. Vi går tilbage og drejer til højre ad Marienhofweg og ind i Klaus-Groth-Str., hvor vi finder

Den danske skole, idrætshal og præstebolig.
Skolens nuværende bygninger er fra 1951-52. Skolen har real-overbygning og i alt ca. 280 elever. Kirken er opført af A.P. Møller Fonden, tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen og taget i brug i 1991.

Vi går herfra ind mod byen ad Klaus-Groth-Str., Theodor-Storm-Str., drejer til venstre ad Erichsenweg og til højre ad Asmussenstr. og kommer til

Slottet.
Foran ser vi den gamle portbygning også kaldet Kavalerhuset, den ældst bevarede del af det oprindelige slot opført 1612. Selve slottet blev opført i italiensk renæssance og forsynet med flere tårne og spir, men er siden ombygget flere gange. Ved besøg på slottet kan man se nogle af de gamle sale og et par meget store kaminer. Slottet rummer arkiv, og her vises jævnligt fine udstillinger. Det nuværende tårn er opført i 1980.

Slotsparken.
Her ses den gamle indgangsportal til slottet og nogle fragmenter fra det oprindelige slot. Desuden findes et mindesmærke over digteren Theodor Storm. Parken er især kendt for forårets krokusblomstring. De mange krokus menes at stamme tilbage fra klostertiden, idet det gamle kloster lå, hvor nu slottet findes. Fra Schloßstr. går vi ud i Neustadt (Nystaden). Her mødtes tidligere kreaturhandlerne i de mange beværtninger og hoteller. Bag nogle af husene findes enkelte af de gamle kvægstalde.

Husumhus.
Neustadt 95, den store røde bygning med en gylden hane. Opført i 1976 som dansk forsamlingshus og bibliotek. I gården dansk fritidshjem. Her ligger også det danske sekretariat, kontoret for Flensborg Avis og et dansk sygeplejecenter.

Vi fortsætter ad Neustadt og Marktstr. til

Det tidligere kvægtorv.
Det engang så store kreaturmarked, der kan føres tilbage til omkring 1200, ophørte i 1960. I dag ligger amtsgården for Nordfrislands amt her.

Ved næste vejkryds fortsætter vejen mod Bredsted og Tønder. Drejer vi til venstre her over banen ad Schobüller Str. kommer vi forbi den interessante Schobüll (Skovbøl) kirke og kan herfra fortsætte til Nordstrand. Ellers fortsætter vi byvandringen ved næsten over for Husumhus at dreje ind i Gurlittstr. til Nordhusumer Str. Her lå ramperne for kvægtransport med banen, og vi kan også finde en af de gamle staldbygninger.

Ostenfeld-huset.
Ved Nordhusumer Str. 13 findes en bondegård fra 1600-tallet i nedersaksisk byggestil, oprindelig beliggende i landsbyen Ostenfeld. Nu et udmærket egnsmuseum med fint inventar fra tidligere tiders bondekultur.

Vi fortsætter herfra ligeud, til vi når havnen. Om der er vand i havnen afhænger af tidevandet. Kun mindre skibe går herind. Langs havnen er der salgsboder for byens fiskespecialiteter, især vadehavsrejer.

Vestpå har vi den egentlige havn. Her ligger skibsværftet. En havnesluse regulerer vandstanden. En række store siloer fortæller om betydelig korneksport fra byen. Vi går langs havnen ind mod byen, runder havnen ved Schiffbrücke og har så på højre hånd

Rådhuset
opført i 1980'erne på det tidligere skibsværfts grund. Lige overfor, Am Zingel 15, ligger

Nordfrislands Skibsfartsmuseum
med en spændende udstilling af bl.a. vraget af en hollandsk "sjægt", et vadehavsfartøj, der strandede på halvøen Ejdersted sydvest for Husum for 300 år siden.

Drej til højre ad Ludwig-Nissen-Str. 400 m ned ad denne gade kommer vi til

Nissenhaus.
En tidligere husumborger Ludwig Nissen, som i Amerika havde tjent en betydelig formue, skænkede byen dette vestkystmuseum. Her findes fine modeller af bygninger, og der er mulighed for at studere vestkystens flora og fauna, og man får et tydeligt billede af de skader, de store stormfloder har forvoldt gennem tiderne. Også det vigtige digebyggeri får man et levende indtryk af. Desuden vises ældre og nyere kunst.

Går vi ned ad Herzog-Adolf-Str., kommer vi til

Banegården.
Herfra er der togforbindelse til Hamborg, Vesterland og Tønning, ligesom der er forbindelse østpå til Flensborg og Slesvig.

Går vi tilbage fra Nissenhaus mod centrum, og drejer til venstre ad Süderstr. kommer vi frem til den meget korte gågade, Krämer Str., med udmærkede forretninger. Vi når ud til Schiffbrücke og går til Hohle Gasse.

Storm-mindesteder.
I Wasserreihe - som er fortsættelsen af Schiffbrücke - findes i nr. 31 et museum for digteren Theodor Storm. Her boede han i en lang årrække og skrev 20 af sine noveller. I Hohle Gasse 3 minder en tavle om, at boede Storms forældre, og her tilbragte han sin ungdom.

Großstr.
Ved næste hjørne drejer vi ind ad Großstr. og kan nu glæde os over smukke gavlhuse med kamtakker, hvoraf flere er fra det 17. og 18. århundrede, bl.a. Svaneapoteket i nr. 21 fra 1656 og gavlhuset på modsat side fra 1752.

Dermed er vi tilbage ved torvet.